MARTIN KUČERA ŘEZNICKÉ POTŘEBY

Oznámení o změně právní formy podnikatele Martina Kučery

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si vás informovat, že k 1. 11. 2021 dojde ke změně právní formy naší firmy. Naše firma Martin Kučera se dle níže uvedeného postupu změní na společnost Řeznické potřeby s.r.o..

K uvedenému datu dojde k převodu závodu pana Martina Kučery, IČO: 633 65 421, se sídlem Šmahova 311/113, Slatina, 627 00 Brno, provozujícího činnost v oblasti prodeje spotřebního materiálu pro potravinářský průmysl, nepeněžitým příplatkem mimo základní kapitál společnosti Řeznické potřeby s.r.o., IČO: 108 55 254, se sídlem Šmahova 311/113, Slatina, 627 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 123257.

V důsledku převodu závodu přejdou na společnost Řeznické potřeby s.r.o. veškeré závazky a pohledávky náležející k závodu a společnost Řeznické potřeby s.r.o. vstoupí namísto pana Martina Kučery do všech smluv týkajících se provozu závodu. Veškeré obchodní vztahy zůstávají i nadále zachovány.

Plná identifikace nové společnosti, fakturační adresa, adresa sídla a dodací adresa:

Řeznické potřeby s.r.o.
Šmahova 311/113
627 00 Brno
Česká republika
IČ: 10855254
DIČ: CZ 10855254

Změna je čistě administrativní, náš servis zůstává v plném rozsahu zachován. Prosím tedy o zaznamenání této skutečnosti.

Budeme se těšit na naši další spolupráci.

S pozdravem
Ing. Jakub Riedl